FANDOM


Medyk – To funkcja w kocim klanie. W każdym klanie jest jeden medyk. Do jego zadań należy opieka zdrowotna nad innymi członkami klanu, np. leczenie kotów, które zachorowały bądź odniosły obrażenia w walce.

Otrzymują i interpretują także przepowiednie i omeny od Klanu Gwiazd. Są bardzo szanowani przez koty wszystkich Klanów.

Medyk musi przestrzegać Kodeksu Medyka, bo w innym przypadku zostanie ukarany przez Klan Gwiazd.

Zadania

Oto kilka czynności, które musi wykonywać kot o statusie medyka:

  • Znanie wszystkich ziół i przechowywanie ich w swym legowisku
  • Leczenie rannych oraz chorych kotów
  • Pomaganie karmicielkom, kiedy są w ciąży z kociętami, pomaganie przy narodzinach lub pielęgnowanie ich
  • Regularne sprawdzanie stanu zdrowia wszystkich kotów Klanu (zwłaszcza karmicielek, starszyzny i kociąt)
  • Odwiedzanie świętego miejsca Klanów (takich jak Księżycowy Kamień bądź Księżycowa Sadzawka) podczas każdej połowy księżyca, aby uzyskać wskazówki od Klanu Gwiazd
  • Interpretowanie proroctw i omenów oraz dzielenie się nimi z przywódcą Klanu
  • Po śmierci przywódcy Klanu, towarzyszenie zastępcy w podróży do Księżycowego Kamienia lub Księżycowej Sadzawki, aby został mianowany nowym liderem
  • Szkolenie ucznia na kolejnego medyka Klanu
  • Posiadanie podstawowej wiedzy na temat walk w razie potrzeby obrony
  • Odwiedzanie przodków podczas kryzysu wymagającego bezpośredniego kontaktu z Klanem Gwiazdy

Funkcję medyka pełnili:


Hierachia
Klanowa hierarchia KociętaUczeńWojownikStarszyznaPrzywódcaKarmicielkaMedyk
Ceremonie CzuwanieCeremonia UczniaCeremonia WojownikaCeremonia MedykaCeremonia zmiany imieniaCeremonia Przywódcy